Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy egységesen és áttekinthetően szabályozza a https://dietcrafting.com/ weboldal (a „Honlap”) felhasználója (a „Felhasználó”) és az adatkezelő (az „Adatkezelő”) közötti adatkezelést, ezáltal megvalósítva a hatályos jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő eljárást.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (az „Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének („GDPR”), az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a „Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja Felhasználóit az adatkezelést érintő minden, az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott lényeges tényről.

1. Ki az Adatkezelő?

Neve: Dr. Buda Álmos Botond
Levelezési címe: 4600 Kisvárda, József Attila u. 54.
E-mail elérhetősége: info@dietcrafting.com

2. A gyűjtött adatok, az adatkezelés célja és jogalapja

a) Feliratkozás a hírlevélre

A Honlap hírlevelére történő feliratkozás során a Felhasználó az e-mail címét adja meg. A feliratkozás azt a célt szolgálja, hogy a Felhasználót a blogon megjelenő új bejegyzésekről értesíthessük, és a Honlappal kapcsolatos, alkalmi (heti legfeljebb 1-2) hírlevelet küldhessünk.

A feliratkozás és az e-mail cím megadása esetén az adatkezelés a Felhasználó saját hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A Felhasználó a feliratkozását bármikor visszavonhatja, illetve e-mail címét törölheti a rendszerből az e-mailek alján található „Leiratkozás” gombra kattintással, vagy az info@dietcrafting.com címre küldött külön kéréssel.

b) Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a Felhasználónak kötelező megadnia egy tetszőlegesen választott nevet és az e-mail címét. A weboldal megadása nem kötelező. A hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc. A fenti adatok a hozzászólások egymástól való elkülönítését és a kéretlen tartalmak kiszűrését szolgálják.

A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profilképünk is megjelenik nyilvánosan.

A hozzászólás és a fentiekben írt adatok megadása esetén az adatkezelés a Felhasználó saját hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A Felhasználó az info@dietcrafting.com címre küldött e-mailben kérheti bármely hozzászólása, illetve – az összes hozzászólás törlése esetén – az ezzel összefüggésben eltárolt adatai törlését.

c) Sütik (cookie-k)

A cookie-k (sütik) apró fájlok, amelyeket a webhelyek helyeznek el a számítógépen a felhasználóra vonatkozó adatok és a beállítások tárolására. Javíthatják a böngészés élményét, mert a segítségükkel a webhelyek tárolhatják a megadott beállításokat és adatokat.

A cookie-k nem alkalmasak arra, hogy azokból a webhely üzemeltetője a felhasználó személyazonosságát vagy bármilyen más személyes adatát megállapítsa vagy tárolja.

A dietcrafting.com WordPress-motorra épülő weboldal, amely cookie-kat használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Így például hozzászólás írása után a Honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

A cookie-k tárolásához az európai uniós jog értelmében szükséges a felhasználó tájékozott hozzájárulása, amelyet a Honlap első látogatásakor az oldal alján felugró értesítősávon található „Elfogadom” gombra kattintással adhat meg.

A cookie-k tárolása alaptértelmezésként letiltható vagy engedélyezhető, a már eltárolt cookie-k pedig törölhetők, illetve kezelhetők. Ennek módja a felhasználó által használt böngészőtől függ.

Az alábbi címeken elolvashatók a legnépszerűbb böngészőkre vonatkozó részletes tájékoztatók:

d) Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A Honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

3. Meddig kezeljük az adatokat?

a) Hírlevél feliratkozók

A hírlevélre történő feliratkozás esetén a felhasználó e-mail címét a leiratkozásig, illetőleg az e-mail cím törlésének kéréséig kezeljük.

b) Hozzászólások

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig, illetőleg az adatok törlésének kéréséig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

4. Kik az adatfeldolgozók?

A Honlap működtetése, illetőleg a hírlevélkezelés érdekében adatfeldolgozókat veszünk igénybe a GDPR 28. cikke alapján. Adatkezelő kijelenti, hogy kizárólag olyan Adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe, amelyek – Adatkezelő legjobb tudomása szerint – a saját adatkezelésük során a GDPR szabályainak megfelelnek.

A Honlap és a hírlevélkezelő alkalmazás (Sendy) a Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.; cégjegyzékszám: 01-09-909968; a „Webtárhely-szolgáltató”) által üzemeltetett tarhely.eu webtárhelyen fut. Ez mindössze az adatok fizikai eltárolását jelenti, az adatok a fentiektől eltérő célokra nem kerülnek felhasználásra. A Webtárhely-szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a legmagasabb fokú védelem alá essenek. A Webtárhely-szolgáltatási adatkezelési politikája itt olvasható.

A hírlevelek kiküldése az Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg („AWS Europe”) által nyújtott Amazon Simple Email Service (Amazon SES) szolgáltatáson keresztül történik. A hírlevélküldés során az adatok az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országba is továbbításra kerülhetnek, melynek során ugyanakkor az AWS Europe garantálja az adattovábbítás GDPR-nak való teljes körű megfelelőségét. Ennek érdekében az AWS Europe a szolgáltatási feltételei részévé tette az Európai Bizottság által előirányzott szerződéses modell klauzulákat (Standard Contractual Clauses – SCCs), amely az EGT-n kívüli országba történő adattovábbítás jogszerűségét garantálja.

A Honlap látogatói által beküldött hozzászólásokat az Automattic Inc. által fejlesztett Akismet spamszűrő szolgáltatás ellenőrzi. Az Automattic adatkezelési politikája itt olvasható.

5. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó bármikor kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A hírlevélre történő feliratkozás vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott.

6. A Felhasználók jogorvoslati lehetőségei

Kérjük kedves Felhasználóinkat, hogy ha bármilyen okból úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Mindenki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Fővárosi Törvényszék előtt, vagy – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7. További információk

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem járhat a korábban már eltárolt személyes adatok céltól eltérő kezelésével.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Utoljára módosítva: 2023. január 11.